🐢 Hướng dẫn thực hành phần mềm Logo 🐢 Chủ đề 4 🐢 Tin Học Lớp 5

 • 💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5
  🐢 Chủ đề 4: Thế giới Logo
  🌐 Website: https://lekimquoc.com
  ⏩ Facebook: https://fb.me/hoctinhoclop5
  🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
  📳 Điện thoại: 0932.022.033

🐢 Hướng dẫn thực hành phần mềm Logo 🐢 Chủ đề 4 🐢 Tin Học Lớp 5

🐢 Hướng dẫn thực hành phần mềm Logo 🐢 Chủ đề 4 🐢 Tin Học Lớp 5

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.