7 PHÁT MINH ĐƠN GIẢN

✅ SUBSCRIBE ✅

7 PHÁT MINH ĐƠN GIẢN. Xin chào các bạn của tôi trong video này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra 7 phát minh đơn giản này hoặc các cuộc sống tuyệt vời tại nhà. Thí nghiệm khoa học này rất dễ xây dựng với những thứ hữu ích bạn có thể tìm thấy tại nhà của bạn. Trong ý tưởng cuối cùng tôi đã đặt một phát minh cho chiếc xe đạp của tôi và nó giống như một chiếc xe máy. Hy vọng bạn thích điều này với bạn bè nhìn thấy bạn trong video thủ công 5 phút tiếp theo.

7 PHÁT MINH ĐƠN GIẢN

7 PHÁT MINH ĐƠN GIẢN

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.