Bài 1 – Tổng quan về thương mại điện tử

Bài giảng Tổng quan về thương mại điện tử, giới thiệu các khái niệm cơ bản về TMĐT, đặc điểm và các phần phần trong TMĐT, phân loại mô hình TMĐT, lợi ích và hạn chế của TMĐT,… Biên soạn bởi Thiều Quang Trung.

Bài 1 - Tổng quan về thương mại điện tử

Bài 1 – Tổng quan về thương mại điện tử

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.