BẢO HIỂM- KHÔNG NGHE NỮA ???????

KHÓA HỌC “BECOME MDRT IN THE FIRST YEAR” số 24 tại Hà Nội, ngày 09,10,11/4/2021
GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC:
1. CÔNG THỨC 4 biến số ĐƠN GIẢN để trở thành MDRT.
2. 4 CHIẾN THUẬT tăng lượng khách hàng tiềm năng.
3. 45 MẸO tăng lượng khách hàng tiềm năng.
4. Siêu thiết lập cuộc hẹn- KHÁCH XIN ĐẾN.
5. 8 CHIẾN LƯỢC tăng tỉ lệ MUA HÀNG.
6. 21 MẸO tăng tỉ lệ mua hàng.
7. 4 CHIẾN THUẬT tăng số phí trung bình/HĐ
8. KỸ NĂNG xử lý mọi từ chối.
9. CÀI ĐẶT vào TIỀM THỨC của bạn: “TÔI LÀ MDRT”
10. Bản KẾ HOẠCH, KỶ LUẬT & HÀNH ĐỘNG để đạt MDRT ngay năm đầu tiên
THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI, LỘT XÁC, TỎA SÁNG và HƠN THẾ NỮA…
Liên hệ đăng ký: Mr Dũng, 0989.314.305 | Email: dinhthedung2212@gmail.com

BẢO HIỂM- KHÔNG NGHE NỮA ???????

BẢO HIỂM- KHÔNG NGHE NỮA ???????

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.