CÁCH CHỈNH SỬA BẢN VẼ NHANH CHÓNG

  • Bản vẽ BTCT rất là phổ biến với sinh viên xây dựng, vì vậy mình làm video này để hỗ trợ một số bạn muốn ed đúng tỉ lệ bản vẽ
    Facebook nếu bạn nào cần liên hệ chỉnh sửa hoặc vẽ lại nhé
    link: https://www.facebook.com/toduykhanh977
    BẢN VẼ THAM KHẢO:https://www.facebook.com/groups/tinhocclick

CÁCH CHỈNH SỬA BẢN VẼ NHANH CHÓNG

CÁCH CHỈNH SỬA BẢN VẼ NHANH CHÓNG

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.