ĐẠT TỰ DO TÀI CHÍNH NHƯ THẾ NÀO? – Lập kế hoạch độc lập tài chính

Tự chủ về tài chính là một trong những bước quan trọng trong hành trình xây dựng tương lai, làm chủ cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên, để thực sự độc lập và biến nó thành một bước đệm vững chắc giúp bạn thực hiện những mong ước trong tương lai đòi hỏi bạn phải có những thói quen tiêu dùng đúng đắn và hợp lý.
#kếhoạchđộclậptàichính #TỰDOTÀICHÍNH
—-
Tham gia để lấy tài liệu tại group Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam – Vietnam Wealth Advisors (VWA): https://www.facebook.com/groups/CoVanTaichinhVietnam

Chia sẻ từ Long Phan: https://www.facebook.com/long.phan1
Khách mời Nguyễn Minh Tuấn: https://www.facebook.com/tuantreasury – CEO Công ty AFA Capital: http://afacapital.vn
Fanpage AFA Capital: https://www.facebook.com/AFA-Capital-2356983831047021
—-
#đầutư
– CGBA: #PhântíchTàichính và Kinh doanh toàn cầu: https://www.afa.edu.vn/phantichtaichinh/
CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) là một trong hai chương trình chính thức theo chuẩn quốc tế của Viện Kế toán Quản trị công chứng Úc (CMA Australia).

#CGBA là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới, với sự kết hợp đặc biệt giữa phân tích tài chính và phân tích kinh doanh chiến lược nhằm giúp cho học viên được trang bị phương pháp phân tích toàn diện khi đánh giá một doanh nghiệp và một ngành kinh doanh.

– FANPAGE AFA: http://bit.ly/378FQKM

ĐẠT TỰ DO TÀI CHÍNH NHƯ THẾ NÀO? - Lập kế hoạch độc lập tài chính

ĐẠT TỰ DO TÀI CHÍNH NHƯ THẾ NÀO? – Lập kế hoạch độc lập tài chính

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.