Diễn Ngâm: Sấm Giảng Q1-Q5 – ĐGV: Lê Văn Út

©-Mục Lục: http://bit.ly/MucLucPGHH ©-Xem Nhiều: http://bit.ly/1lOy01V
©-ĐGV: Lê Văn Út: http://bit.ly/1RcYqr6 ©-Xem: http://bit.ly/1TrabIf

1/- Diễn Ngâm: Sấm Giảng Q1-Q5 – ĐGV: Lê Văn Út: http://bit.ly/1JkEzE2
2/- Diễn Ngâm: Thi Văn Phần 1 của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ PGHH: http://bit.ly/1UdZKYN
3/- Diễn Ngâm: Thi Văn Phần 2 của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ PGHH: http://bit.ly/1QgJBki
4/- CHUYỆN BÊN THẦY-Giọng đọc: Khánh Hoàng, Tú Trinh-Thực hiện: Lê Văn Út: http://bit.ly/1ZEo2N4
5/- 74 Chuyện Bên Thầy Quyển 1 – Giọng đọc: Khánh Hoàng, Tú Trinh-Thực hiện: Lê Văn Út: http://bit.ly/1Psk0aU
6/- SG Q.1: Khuyên Người Đời Tu Niệm – ĐGV: Phước Tâm, Thị Bi, Tư Tua, Văn Ut: http://bit.ly/20gQDKx
7/- SG Q.2: Kệ Dân – ĐGV: Phước Tâm, Thị Bi, Tư Tua, Văn Ut: http://bit.ly/1TrabIf
8/- Bài: Tế Chiến-Sĩ Trận Vong Ở Vườn Thơm – Đ.Đ Minh Thiện: http://bit.ly/1nbCf7Q
9/- Tác phẩm: Lá Thư Đông Kinh – ĐGV: Lê Văn Út: http://bit.ly/1nAniwr
10/- Diễn Ngâm Bài: Lộ Chút Cơ Huyền – ĐGV: Lê Văn Út: http://bit.ly/1QsvOZR

©-SẤM GIẢNG của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ: http://bit.ly/1P765We ©-Xem: http://bit.ly/1P765We
©-THI VĂN Của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ: http://bit.ly/1mcjcKC ©-Xem: http://bit.ly/1Pkolwa
©-Những Mẫu Chuyện Kể của PGHH: http://bit.ly/22uhwg9 ©-Xem: http://bit.ly/1QRzKny
©-Hiển Đạo-Thanh Sĩ: http://bit.ly/1I413IE ©-Xem: http://bit.ly/1IOijC6
©-Những Tác Phẩm Của Ông THANH SĨ: http://bit.ly/1I413IE ©-Xem: http://bit.ly/1TrbBCO

1/- Đề tài: Văn, Tư, Tu-Đ.Đ Vĩnh Bình và Hãy nhìn đằng sau ông Thích Phước Tiến???-Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu: http://bit.ly/1Q8KtK8
2/- Câu hỏi: Đạo PGHH có phải là ĐẠO PHẬT hay không?-Đ.Đ Vĩnh bình: http://bit.ly/DaoPGHH
3/- Hết THIỆN HUỆ tới PHƯỚC TIẾN Rồi tới ,,,??? – Đ.Đ Vĩnh Bình: http://bit.ly/phuoctien
4/- Thầy chùa như thể cây sơn,…-Đ.ĐNguyễn Thanh Giàu: http://bit.ly/ThayChua
5/- Sấm Giảng Q1 đến Q6: http://bit.ly/1Sq1rBx
6/- Những Bài Thi Văn: http://bit.ly/1Pkolwa
7/- Đ.Đ Trần Phú Hữu: http://bit.ly/21muOe2
8/- Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu: http://bit.ly/ThayChua
9/- Đ.Đ Vĩnh bình: http://bit.ly/DaoPGHH
10/- Tuyển Chọn: http://bit.ly/1OnCGqo
11/- NHƯ Ý: http://bit.ly/quenhuy
12/- hs: Hà Tường Vi: http://bit.ly/1lRPF8E
13/- Đ.Đ Nguyễn Văn Hường: http://bit.ly/1Ihu9nK
14/- Cg SG Q1, năm Kỷ-Mão, 912 câu: http://bit.ly/cgsgq1
15/- Cg SG Q2, năm Kỷ-Mão, 476 câu: http://bit.ly/cgsgq2
16/- Cg SG Q3, năm Kỷ-Mão, 612 Câu: http://bit.ly/cgsamgq3
17/- Cg SG Q4, năm Kỷ-Mão, 846 câu: http://bit.ly/cgsamgq4
18/- Cg SG Q5, Năm Tân-Tỵ, 776 câu: http://bit.ly/cgsgq5
19/- Cg: SG Q6: http://bit.ly/antotien
20/- Cg: Lộ Chút Cơ Huyền, Năm Kỷ-Mão, 48 Câu: http://bit.ly/lochutcohuyen
21/- Cg: Cho Đức Ông Mất Ghe, năm Kỷ-Mão, 4 câu: http://bit.ly/choducongmatghe
22/- Cg: Mặc Tình Ai, năm Kỷ-Mão, 13 câu: http://bit.ly/mactinhai
23/- Cg: Bánh Mì, năm Kỷ-Mão, 12 câu: http://bit.ly/cgbanhmi
24/- Cg: Ông Lương-Văn-Tốt, năm Kỷ-Mão, 38 câu: http://bit.ly/ongluongvantot
25/- Cg: Thiên-Lý Ca, Năm Kỷ-Mão, 311 Câu: http://bit.ly/thienlyca
26/- Cg: Luận Việc Tu-Hành, Năm Kỷ-Mão, 32 Câu: http://bit.ly/luanviectuhanh
27/- Cg: Viếng Làng Mỹ-Hội-Đông (Long Xuyên), năm Canh-Thìn, 108 câu: http://bit.ly/vienglangmyhoidong
28/- Cg: Cho ông Tham-Tá NGÀ, năm Canh-Thìn, 80 câu: http://bit.ly/ongthamtanga
29/- Cg: “Tỉnh Bạn Trần Gian”, năm Canh-Thìn, 80 câu: http://bit.ly/tinhbantrangian
30/- Cg: Khuyên Người Giàu Lòng Phước Thiện, năm Canh-Thìn, 108 câu: http://bit.ly/khuyennguoigiaulongphuocthien
31/- Cg: Dặn-Dò Bổn-Đạo, năm Canh-Thìn, 158 câu: http://bit.ly/dandobondao

© Kênh Youtube Phật Giáo Hòa Hảo: http://j.mp/YouPGHH
© Kênh Youtube Sấm Giảng Thi Văn: http://bit.ly/SGTVPGHH
© Kênh Youtube Paltalk PGHH: http://bit.ly/PaltalkPGHH
© Kênh Sinh Hoạt Giáo Lý PGHH: http://bit.ly/PGHH2
© Kênh Sinh Hoạt Giáo Lý Phật Giáo Hòa Hảo: http://bit.ly/PGHH3

© Facebook:
http://goo.gl/YtGON1
http://goo.gl/JIkiUZ

© Blogger:
http://samgiangpghh.blogspot.com

© Paltalk:
Paltalk Phòng: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao: http://www.paltalk.com/g2/paltalk/1534794994

Vào Phòng Paltalk: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao để cùng học tu, cùng tu cùng tiến. Rất Hận Hạnh Được Quý Đạo Hữu Bạn Tham Gia.

Diễn Ngâm: Sấm Giảng Q1-Q5 - ĐGV: Lê Văn Út

Diễn Ngâm: Sấm Giảng Q1-Q5 – ĐGV: Lê Văn Út

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.