DU LỊCH LÀO đến 10 Địa Điểm Nổi Tiếng và Đẹp Nhất Lào. LAOS Top 10 Places to Visit.

VACA truyền hình thực tế tại 10 địa điểm nổi tiếng, đẹp và vui nhất tại Lào: Thủ Đô Viêng Chăn Vientiane, Khải Hoàn Môn Patuxai, Tháp Thạt Luông That Luang, Vườn Tượng Phật, Cánh Đồng Chum, Tháp That Foun, Thánh Địa Phật Giáo That Ing Hang, Luang Prabang, Thác Kuang Si, Đền Wat Xiêng Thông, Núi Phou Si, và Đền Wat Phu Phou.

Travel and Discover 10 most famous, beautiful and fun places in Lào: Vientiane Capital, Patuxai Monument, That Luang, Buddha Garden, Plain of Jars, That Foun, That Ing Hang, Luang Prabang, Kuang Si Waterfalls, Wat Xieng Thong, Mount Phou Si, and Wat Phu.

DU LỊCH LÀO đến 10 Địa Điểm Nổi Tiếng và Đẹp Nhất Lào. LAOS Top 10 Places to Visit.

DU LỊCH LÀO đến 10 Địa Điểm Nổi Tiếng và Đẹp Nhất Lào. LAOS Top 10 Places to Visit.

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.