DU LỊCH và KHÁM PHÁ 10 BÃI BIỂN ĐẸP Nhất Thế Giới. Top 10 Beaches in the World

Du Lịch và Khám Phá 10 Bãi Biển Đẹp và Nổi Tiếng Nhất Thế Giới:

10. Bãi Biển Navagio, tại đảo Zakynthos thuộc nước Hy Lạp
9. Bãi Biển Miami, tại bang Florida, Mỹ

8. Bãi Biển Bali tại Indonesia
7. Bãi Biển Zlatni Rat, tại đảo Brac thuộc nước Croatia
6. Bãi Biển 12 Tông Đồ thuộc nước Úc
5. Bãi Biển tại Hawaii thuộc nước Mỹ.
4. Bãi Biển Phuket thuộc nước Thái Lan.
3. Bãi Biển White haven tại Queensland thuộc nước Úc.
2. Bãi Biển Tulum thuộc nước Mễ Tây Cơ
1. BÃI BIỂN Anse Source D’Argent tại đảo La Digue thuộc Phi Châu

Travel and Discover Top 10 Beaches in the World:
10. Navagio Beach, Island of Zakynthos, Greece

9. Miami Beach, Florida, USA
8. Bali, Indonesia
7. Zlatni Rat, Island of Brac, Croatia
6. 12 Apostles, Australia
5. Hawaii, USA
4. Phuket, Thailand
3. Whitehaven Beach, Queensland, Australia
2. Tulum Beach, Mexico
1. Anse Source D’Argent, La Digue island, Africa

DU LỊCH và KHÁM PHÁ 10 BÃI BIỂN ĐẸP Nhất Thế Giới. Top 10 Beaches in the World

DU LỊCH và KHÁM PHÁ 10 BÃI BIỂN ĐẸP Nhất Thế Giới. Top 10 Beaches in the World

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.