GIẢI ĐỀ PART 5 + 6 – TOEIC 1 – TEST 7

KHÓA GIẢI ĐỀ CHI TIẾT VIDEO
+ Hướng dẫn chi tiết cách tiếp cận và tư duy khi giải đề TOEIC format mới.
+ Giải chi tiết các phần trong đề từ Part 1 đến Part 7.
+ Phân tích cả từ vựng và ngữ pháp của phương án đúng cũng như phương án sai.
+ Hướng dẫn nghe từng câu và cung cấp nhiều kiến thức liên quan.

* Các bạn có thể liên lạc với mình qua đây nhé: *
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/phuong.truc.12
Facebook KÊNH TOEIC: https://www.facebook.com/kenhtoeic
Email: phuongtrucbusiness@gmail.com

GIẢI ĐỀ PART 5 + 6 - TOEIC 1 - TEST 7

GIẢI ĐỀ PART 5 + 6 – TOEIC 1 – TEST 7

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *