GOLF cho người mới chơi – LẦN ĐẦU ra sân GOLF – Có giống trên SÂN TẬP với thảm trơn

Sau hơn tháng trời chăm chỉ luyện tập, đã chọn được ngày lành tháng tốt ra sân, tóm tắt ngắn gọn diễn biến
Sân : Long Biên Tân Sơn Nhất
Số Hole đã đánh : 9
Số gậy : nhiều quá không đếm nổi
Số lần vào Hole : 2 (trong video chỉ có 1 lần, còn 1 lần không quay)
Kinh nghiệm học được :
– Đánh tập được chưa chắc ra sân đánh được
– Đánh thì nhìn vào bóng – trước, trong , và sau khi đánh
– Đừng cố nhìn lên trời kiếm bóng, vì lần đầu bóng chỉ là là mặt đất thôi
0:00 Start
1:01 Lần đầu phát bóng – Driver
5:29 Lần đầu đánh cát
6:42 Lần đầu đánh vào hố

GOLF cho người mới chơi - LẦN ĐẦU ra sân GOLF - Có giống trên SÂN TẬP với thảm trơn

GOLF cho người mới chơi – LẦN ĐẦU ra sân GOLF – Có giống trên SÂN TẬP với thảm trơn

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.