Hướng dẫn BỘ 4 KĨ THUẬT QUAY BÚT cơ bản nhất, dễ làm cho người mới học quay bút xem qua là làm được

►Clip này mình hướng dẫn tổng hợp bộ 4 kĩ thuật quay bút tricks Người Mới Học Các Kĩ Thuật Quay Bút Nên Biết như sonic, pass, charge… các kĩ thuật quay bút rất thông dụng nếu bạn muốn đi sâu vào môn nghệ thuật quay bút này ^^

►Có gì liên hệ FB mình: https://goo.gl/8xCnnF
►Subscribe để theo dõi kênh nha: https://goo.gl/bAZ9dr

►Music:
♫China-X

►Các kiểu sonic quay bút: https://www.youtube.com/watch?v=em_4016xiMc
►72 kĩ thauajt quay bút pen spinning: https://www.youtube.com/watch?v=wtvk6M7iwlA
Huong dan SONIC:https://www.youtube.com/watch?v=1y8J59EeSkY

Hướng dẫn BỘ 4 KĨ THUẬT QUAY BÚT cơ bản nhất, dễ làm cho người mới học quay bút xem qua là làm được

Hướng dẫn BỘ 4 KĨ THUẬT QUAY BÚT cơ bản nhất, dễ làm cho người mới học quay bút xem qua là làm được

Hướng dẫn BỘ 4 KĨ THUẬT QUAY BÚT cơ bản nhất, dễ làm cho người mới học quay bút xem qua là làm được

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.