John McCarthy – Cha Đẻ AI, Người Đặt Nền Móng Cho Kỷ Nguyên Công Nghệ Mới

John McCarthy – Cha Đẻ AI, Người Đặt Nền Móng Cho Kỷ Nguyên Công Nghệ Mới

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang là mảnh đất màu mỡ cho nhiều nhà khoa học nghiên cứu, phát triển vì tính đến thời điểm hiện tại, lĩnh vực này chỉ mới vượt qua thuở sơ khai. Ngược dòng thời gian, người được coi là cha đẻ của AI chính là John McCarthy – một nhà khoa học máy tính người Mỹ. Có thể nói, khám phá của ông đã mở ra một bước ngoặc vô cùng quan trọng cho loài người.

Nguồn: en.wikipedia.org, vi.wikipedia.org, techtalk.vn, vnexpress.net, jobsgo.vn

John McCarthy - Cha Đẻ AI, Người Đặt Nền Móng Cho Kỷ Nguyên Công Nghệ Mới

John McCarthy – Cha Đẻ AI, Người Đặt Nền Móng Cho Kỷ Nguyên Công Nghệ Mới

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.