LDleKING – Ngân Hàng ft. SMO & Lil Wuyn (Audio)

2018 Released by Nguoi Viet Music Records. SouthGanZ Ent.

Off the album Super Azier.

+ Super Azier out now: https://ldleking.bandcamp.com/album/super-azier

+ CD hiện tại chỉ có tại Mỹ với số lượng có hạn. Email nguoivietmusic@gmail.com để order kèm theo các thông tin quan trọng sau:
1/ Tên họ đầy đủ
2/ Địa chỉ tại Mỹ
3/ Số lượng mặt hàng (1 CD, 3 CD, v.v…..)

Vid by Trịnh Thế Nhật Hoà, Nguyễn Thanh Tú và Đào Sĩ Chiến.

Follow LDleKING:
Facebook: https://www.facebook.com/ldleking/
Instagram: https://www.instagram.com/ldleking/
Soundcloud: https://soundcloud.com/ldleking

LDleKING - Ngân Hàng ft. SMO & Lil Wuyn (Audio)

LDleKING – Ngân Hàng ft. SMO & Lil Wuyn (Audio)

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.