Nguồn gốc của loài người [Phần 1/3]

Khám phá những bí ẩn của sự tiến hóa và nguồn gốc thực sự của loài người.
Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=knboGBArgHA
Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=xSXv6xJ5W_4

Nguồn gốc của loài người [Phần 1/3]

Nguồn gốc của loài người [Phần 1/3]

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.