Nhiều thanh niên trẻ khởi nghiệp thu tiền tỷ nhờ VTC16 | VTC16

VTC16 | Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia trong chương trình Khởi nghiệp của VTC16, từ chỗ thiếu vốn, thiếu kĩ thuật, đến nay rất nhiều thanh niên đã vươn lên …

Nhiều thanh niên trẻ khởi nghiệp thu tiền tỷ nhờ VTC16 | VTC16

Nhiều thanh niên trẻ khởi nghiệp thu tiền tỷ nhờ VTC16 | VTC16

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.