NHỔ 4 RĂNG KHÔN 1 LÚC KHÔNG ĐAU! (STORYTIME)

Sau 2 tháng nghỉ ốm, mình đã quay trở lại với một video kể lại tất tần tật hành trình nhổ răng khôn một lần cho mãi mãi của mình!

Chị bạn động viên mình nhổ răng: https://www.facebook.com/MsSenshine
Nơi mình khám & nhổ răng: https://www.facebook.com/EliteDentalVietnam

0:00 Intro
1:08 Tại sao nhổ răng khôn?
3:52 Tại sao nhổ 4 răng khôn cùng lúc?
4:52 Câu chuyện nhổ răng
13:56 Tips nhổ răng khôn
18:51 Q&A

CÁC BẠN ĐẾN CHƠI VỚI MÌNH Ở CÁC SNS SAU NÈ:
Facebook page: http://facebook.com/maivantrang.official
Instagram: @maivantrang
Email contact (dành cho hợp tác): maevemai.official@gmail.com

NHỔ 4 RĂNG KHÔN 1 LÚC KHÔNG ĐAU! (STORYTIME)

NHỔ 4 RĂNG KHÔN 1 LÚC KHÔNG ĐAU! (STORYTIME)

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.