PGHH – Sấm giảng KỆ DÂN CỦA NGƯỜI KHÙNG – Quyển 2 – Diễn ngâm: Trần Thị Thùy Liên – HoaHaoMedia.Org

#thùyliên #hoahaomedia #sấmgiảngKệDân
Chương trình diễn ngâm sấm giảng giáo lý Phật giáo Hoà Hảo (PGHH)
Sấm giảng Quyển Nhì KỆ DÂM CỦA NGƯỜI KHÙNG
Diễn ngâm: Trần Thị Thuỳ Liên
————————–***********——————————
Danh sách các bài thuyết giảng đáng nghe được giảng trước 1975
https://bit.ly/3fh80rG
Danh sách các đề giải đáp nghi vấn của ông Lê Văn Phú (Trọn băng)
https://bit.ly/2CAB7bx
Danh sách các đề giải đáp nghi vấn của ông Lê Văn Phú (2 Tho)
https://bit.ly/2VO8JJm
Danh sách các câu giải đáp nghi vấn của giáo lý viên Phạm Hùng Nam
https://bit.ly/2Z46DXX
Danh sách các bài thuyết trình của giảng viên Nguyễn Văn Tiển (Mù Tiển)
https://bit.ly/3e3k6U3
Danh sách các bài thuyết trình của giảng viên Lê Minh Châu (Út Châu)
https://bit.ly/2NZZPnZ
Danh sách các bài thuyết trình của giảng viên Bùi Văn Ưởng(Thiện Tâm hay 7 Ưởng)
https://bit.ly/2BA1yOg
Danh sách các bài chú giải giáo lý Phât Giáo Hào Hảo
https://bit.ly/3iAWtWi
Các bài thi văn do cô Trần Kim Lợi ngâm
https://bit.ly/2O2YpZU

PGHH - Sấm giảng KỆ DÂN CỦA NGƯỜI KHÙNG - Quyển 2 - Diễn ngâm: Trần Thị Thùy Liên -  HoaHaoMedia.Org

PGHH – Sấm giảng KỆ DÂN CỦA NGƯỜI KHÙNG – Quyển 2 – Diễn ngâm: Trần Thị Thùy Liên – HoaHaoMedia.Org

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.