Phần 2: Viêm gan C được điều trị như thế nào? (Hepatitis C Treatment)

Phần 2: Viêm gan C được điều trị như thế nào? (How is hepatitis C treated?)

Video này bao gồm những thông tin cơ bản về điều trị bệnh viêm gan C, các loại thuốc được sử dụng và trong bao lâu, các phản ứng phụ có thể có, và cơ hội điều trị thành công (Được phát triển bởi TREAT Asia/amfAR – The Foundation for AIDS Research)

Phần 2: Viêm gan C được điều trị như thế nào? (Hepatitis C Treatment)

Phần 2: Viêm gan C được điều trị như thế nào? (Hepatitis C Treatment)

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.