Phát triển kiến thức tài chính: các Chứng chỉ chuyên môn cần phải có

—-
#vwa Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam – Vietnam Wealth Advisors (VWA):
https://www.facebook.com/groups/CoVanTaichinhVietnam/

– #WI Wealth Intellegence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư (Cấp độ 1 – AFP):
https://www.afa.edu.vn/wealth-intelligence/

– #CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược:
https://www.afa.edu.vn/cmaaustralia/

– CGBA: #PhântíchTàichính và Kinh doanh toàn cầu:
https://www.afa.edu.vn/phantichtaichinh/

– #BtN – Phương pháp phát hiện gian lận báo cáo tài chính – #BehindtheNumbers: https://www.afa.edu.vn/btn/

– ICAEW – Institute of Chartered Accountants in England and Wales:

“Tất tần tật” về ICAEW và chứng chỉ ACA & CFAB tại AFA Research & Education

– CPA – Certified Public Accountant:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Certified_Public_Accountant

– ACCA – Chartered Certified Accountant:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A9ng_ch%E1%BB%89_ACCA

– FANPAGE AFA: http://bit.ly/378FQKM

Phát triển kiến thức tài chính: các Chứng chỉ chuyên môn cần phải có

Phát triển kiến thức tài chính: các Chứng chỉ chuyên môn cần phải có

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.