Q&A | CON GÁI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÓ KHÓ? HỌC LẬP TRÌNH NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

 • Q&A | CON GÁI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÓ KHÓ? HỌC LẬP TRÌNH NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

  Hello mọi người, hôm nay mình làm một chiếc video Q&A trả lời các câu hỏi của mọi người về ngành công nghệ thông tin/khoa học máy tính cũng như chia sẻ về câu chuyện học code của mình.

  Đề cập trong video:
  – Trang web lập trình mình thích: https://www.codecademy.com/
  – Project-based learning: Các link mình tìm được đều là Tiếng Anh, mình không tìm được bài viết nào bằng Tiếng Việt cả 🙁 Mọi người chịu khó đọc Tiếng Anh nha:
  + How I learned to code (as a software engineer) using project-based learning: https://www.youtube.com/watch?v=Zt8wH_yD8AY
  + How to Learn to Code – Best Resources, How to Choose a Project, and more!: https://www.youtube.com/watch?v=WKuNWrxuJ9g
  + https://towardsdatascience.com/how-to-learn-from-academic-projects-ca55f73e47c4
  + https://medium.com/project-based-learning

  Music:
  Music by Ryan Little – 70s TV – https://thmatc.co/?l=0366A9DB
  Music by Ryan Little – Think About You – https://thmatc.co/?l=823CCF84
  Music by Reggie San Miguel – Twilight – https://thmatc.co/?l=3BC0A4D6

Q&A | CON GÁI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÓ KHÓ? HỌC LẬP TRÌNH NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Q&A | CON GÁI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÓ KHÓ? HỌC LẬP TRÌNH NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.