Quen nguời ta cho đã rồi bảo không hợp tuổi ??? Thôi bỏ đi em không đáng đâu !!!

  • Đây là câu chuyện về 1 cô gái đáng thương. Yêu nhau mấy tháng để nhận được 1 cái kết đắng vì không hợp tuổi ??? Color Man bình luận thế nào, mọi nguời xem nha.

Quen nguời ta cho đã rồi bảo không hợp tuổi ??? Thôi bỏ đi em không đáng đâu !!!

Quen nguời ta cho đã rồi bảo không hợp tuổi ??? Thôi bỏ đi em không đáng đâu !!!

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.