Sống Tốt Hơn | Truyện Ngắn Kinh Dị – Ông Vác Thùng

Truyện ngắn kinh dị Ông Vác thùng nói về một người đàn ông xa lạ chuyển đến sinh sống tại Thị trấn Đơn Dương – tỉnh Tuyên Đức ngày xưa.
Không những là truyện kinh dị, Ông Vác Thùng còn là câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn mà các bạn nên nghe một lần.

Sống Tốt Hơn | Truyện Ngắn Kinh Dị - Ông Vác Thùng

Sống Tốt Hơn | Truyện Ngắn Kinh Dị – Ông Vác Thùng

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.