THIỀN 15 PHÚT CÙNG MC KỲ DUYÊN

Có thể hiện giờ, ai trong chúng ta cũng có một chút cảm thấy bị xáo trộn trong lòng, Kỳ Duyên cũng như vậy. Để giữ tâm bình yên, Kd luôn dành thời gian ra để thiền. Thiền từ lâu đã là một là một phần trong cuộc sống của Kỳ Duyên, cho dù bận đến mấy, Kd cũng ráng dành 10 đến 15 phút mỗi ngày để thiền định. Đây là điều tốt nhất chúng ta nên làm bây giờ, vì thiền giúp chúng ta suy nghĩ thông suốt hơn, bỏ qua những gì phiền muộn, hiểu bản thân và trân trọng cuộc sống hơn, từ đó sức khoẻ lại tăng lên cùng tinh thần thoải mái và khoẻ khoắn.
Mỗi ngày buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ, quý vị hãy mở video này lên và nhắm mắt lại cảm nhận, trong một thời gian ngắn, quý vị sẽ thấy sự khác biệt ở trong tâm của mình.
#McKyDuyen #NguyenCaoKyDuyen #Thiền

Music used:
1. Meditation Impromptu 03 by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100161
Artist: http://incompetech.com/
2. Sea of Memory by Aakash Gandhi
3. Spenta Mainyu by Jesse Gallagher
—————
❤ FOLLOW MC KỲ DUYÊN TẠI:
Facebook: Nguyen Cao Ky Duyen (https://www.facebook.com/mcnguyencaok…)
Instagram: @kyduyen_mcparisbynight (https://www.instagram.com/kyduyen_mcp…)
Shop at: https://www.facebook.com/kyduyenbeaut…
Email: mcnguyencaokyduyen@gmail.com

THIỀN 15 PHÚT CÙNG MC KỲ DUYÊN

THIỀN 15 PHÚT CÙNG MC KỲ DUYÊN

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.