Thiền định – cách hấp thu năng lượng vũ trụ – Thuyết Minh (Vietnamese)

Nội dung của phim Sự Thật Về Tâm Linh
Năng lượng vũ trụ
Thiền định
Năng lượng của cơ thể
Năng lượng kim tự tháp
Mắt thứ ba
Xuất Hồn
Niết bàn
Cuộc sống sau khi cuộc sống – sinh và tử
Giác ngộ

Thiền là cuộc phiêu lưu, cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất mà tâm trí con người có thể trải qua. Thiền chỉ là có đấy,
không làm gì cả: không hành động, không suy nghĩ, không
xúc động. Bạn chỉ có đấy và đó là thích thú tuyệt đối.
Thích thú này đến từ đâu trong khi bạn chẳng làm gì cả?
Nó đến từ không đâu mà cũng là đến từ mọi nơi. Nó
chẳng có nguyên nhân gì, vì sự tồn tại được tạo nên từ
chất liệu gọi là vui vẻ.
Thiền giúp bạn có một sức khỏe dồi dạo, có một tâm hồn thanh tịnh và một cuộc sống yên bình.

Thiền định - cách hấp thu năng lượng vũ trụ - Thuyết Minh (Vietnamese)

Thiền định – cách hấp thu năng lượng vũ trụ – Thuyết Minh (Vietnamese)

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.