Thiền Là Gì – Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

⏩ Đăng ký kênh ngay: http://popsww.com/PhatPhapUngDung
Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Nhất Hạnh | Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng http://bit.ly/tnhathanh
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung

Thiền Là Gì  - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Thiền Là Gì – Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.