Thuyết Tiến hóa bị kết án tử? | Khoa học vũ trụ – Khoa học và Khám phá

Thuyết Tiến hóa bị kết án tử?

* Music: Corporate Business Music by Infraction: https://youtu.be/wGqBrJMB-Zs

Tài liệu tham khảo:
1. Trích từ “Bức thư được ký bởi 22 nhà sinh vật học lỗi lạc”, xem Nature Vol 290 ngày 12 tháng 3 năm 1981 trang 82.
2. Tham khảo trang web “DNA giải mã Khoa học và tín ngưỡng”: http://www.bydnacoding.org/WHY.html
3. Dorit RL, Akashi H, Gilbert W. “Absence of polymorphism at the ZFY locus on the human Y chromosome.” Science (1955), 268: 1183–1185.
4. Tham khảo trang web của “Khoa học và tín ngưỡng”: http://www.bydnacoding.org/CHT2-P1.html
5. Mitochondrial DNA and human evolution, RL Cann, M Stoneking, AC Wilson – Nature, Xuất bản: 01/01/1987.
Giới thiệu sơ lược về tác giả:
Trương Duy Khắc – Liên minh DNA giải mã Khoa học và Tín ngưỡng, đến từ Vũ Hán, Hồ Bắc, tốt nghiệp Học viện Điện lực và Thuỷ lợi Bắc Kinh. Đầu thập niên 90, ông được mời đến Đại học California, Berkeley với tư cách là một học giả thỉnh giảng, và sau đó làm kỹ sư phần mềm tại California. Bây giờ đã nghỉ hưu.

* Có thể bạn sẽ thích xem:
➣ Khoa học vũ trụ: https://bit.ly/32vmj4S
➣ Những khám phá vũ trụ mới nhất: https://bit.ly/2BLZ13B

➯ Giúp khoa học và khám phá đạt 100.000 Subscribers: https://bit.ly/2oYCVV3

“Nguồn tư liệu sử dụng trong video thuộc các chủ sở hữu đáng kính, Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền, xin vui lòng liên hệ: johnnysky911@gmail.com”
“Resources used in the video belong to respectable owners, All copyright-related issues, please contact: johnnysky911@gmail.com”
_ _ _ _ _
#khoahocvutru #khamphavutru #khoahocvakhampha

➯Tag:
khoa học,
khám phá,
khoa học khám phá,
khám phá thế giới,
khám phá bí ẩn,
khoa hoc huyen bi,
nguồn gốc con người,
nguồn gốc laoif người,
thuyết tiến hóa,
thuyết tiến hóa của Darwin,
thuyết tiến hóa của Darwin sai,
nguoi khong tien hoa tu vuon,
thuyết Tiến hóa bị kết án tử hình,

Thuyết Tiến hóa bị kết án tử? | Khoa học vũ trụ - Khoa học và Khám phá

Thuyết Tiến hóa bị kết án tử? | Khoa học vũ trụ – Khoa học và Khám phá

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.