Tỉnh Cả Người Khi Nghe Được Bài Thuyết Pháp Này Của Thầy Thích Tâm Nguyên

Thầy Thích Tâm Nguyên kể câu chuyện bất cứ ai nghe qua cũng tỉnh cả người ngộ ra được chân lý nhiệm màu.
~~~~~~~~~~~
Kênh Thích Tâm Nguyên Vấn Đáp là nơi cập nhật những bài pháp thoại, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Tâm Nguyên. Xin mời quý vị và các bạn cừng lắng nghe. Hãy bấm đăng kí, thích, bình luận và chia sẻ đẻ giúp kênh ngày một phát triển nhé. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
~~~~~~~~~~~
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
Làm bất cứ việc thiện việc lành nào cũng nên hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh . Một giọt nước công đức của mình bỏ vào chung biển công đức của mọi người thì còn hoài không mất.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
►Thầy Thích Tâm Nguyên hiện đang trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc (Happy Monastery)
Địa chỉ: 4100 Main St, Anderson, IN 46013, bang Indiana, Hoa Kỳ.
~~~~~~~~~~~
Theo dõi fanpage: https://bit.ly/38Pz5C8
Youtube Thích Tâm Nguyên : https://bit.ly/2K8R38n
Youtube Thích Tâm Nguyên Vấn Đáp: https://bit.ly/3eWhGsz
❤️TRỢ DUYÊN THẦY THÍCH TÂM NGUYÊN:

Trợ duyên thầy thích tâm nguyên


#thichtamnguyen #thaythichtamnguyen #thuyetphap

Tỉnh Cả Người Khi Nghe Được Bài Thuyết Pháp Này Của Thầy Thích Tâm Nguyên

Tỉnh Cả Người Khi Nghe Được Bài Thuyết Pháp Này Của Thầy Thích Tâm Nguyên

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.