Tóm tắt: Loạn bát vương | Nhà Tây Tấn (266 – 316) | Lịch sử Thế Giới

#suluoc #tomtatlichsu #loanbatvuong #nhatan

► Theo dõi kênh trên FB: https://www.facebook.com/suluoctomtatlichsu
► Link Donate: https://unghotoi.com/1614680513m6ljp
► Like và subcribe để theo dõi các video tiếp theo nhé 🙂

——————————

Sau khi tiêu diệt Ngụy Thục Ngô, nhà Tấn thống nhất trung hoa. Tấn vũ đế tư mã viêm cho rằng nhà ngụy diệt vong là vì đã không chia sẻ quyền lực cho anh em trong hoàng tộc, khiến hoàng thất bị cô lập. vì vậy, khi lên ngôi, ông đã phong vương cho những người họ hàng thân thích, cho họ đi trấn giữ các nơi. Mỗi vương quốc chư hầu đều có quân đội riêng, chính quyền riêng. Tấn vũ đế tưởng rằng làm như vậy thì triều đình sẽ được nhiều anh em trong hoàng tộc giúp đỡ, và nền thống trị của nhà tấn sẽ vững vàng. Nào ngờ cách làm đó lại gieo sẵn mầm loạn …

Tóm tắt: Loạn bát vương | Nhà Tây Tấn (266 - 316) | Lịch sử Thế Giới

Tóm tắt: Loạn bát vương | Nhà Tây Tấn (266 – 316) | Lịch sử Thế Giới

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.