Tóm Tắt: Nam – Bắc triều (420-589) | Northern and Southern dynasties| Tóm Tắt Gọn

Nam Bắc triều (420-589) bắt đầu từ năm 420 khi Lưu Dụ soán Tấn Cung Đế, lập nên nhà Lưu Tống, kéo dài đến năm 589 khi nhà Tùy diệt nhà Trần. Về trình tự, thời kỳ Nam Bắc triều nối tiếp thời kỳ Đông Tấn-Ngũ Hồ thập lục quốc, sau đó là triều Tùy. Do hai thế lực bắc-nam đối lập trong một thời gian dài, do vậy gọi là Nam Bắc triều. Nam triều bắt đầu từ năm 420, trải qua 4 triều đại là : Lưu Tống, Nam Tề, Lương, Trần; Bắc Triều bắt đầu từ năm 439, trải qua 5 triều đại là: Bắc Ngụy, Đông Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Tề, Bắc Chu.
Nguồn tin: Wikipedia
Music: Bensound
#TómTắtNhàTùy #NamBắctriều #LýNamĐế

Tóm Tắt: Nam - Bắc triều  (420-589) | Northern and Southern dynasties| Tóm Tắt Gọn

Tóm Tắt: Nam – Bắc triều (420-589) | Northern and Southern dynasties| Tóm Tắt Gọn

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.