Tóm Tắt Nhanh Quốc-Cộng Nội Chiến

Quốc-Cộng nội chiến (1945-1950) là cuộc chiến giữa Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Trung Quốc Quốc Dân Đảng tranh chấp quyền kiểm soát Trung Hoa đại lục.
Tư liệu tham khảo từ Chiến Lược Viện, Wikipedia, YouTube, Britannica, Yan Xishan,…
==================
Bối cảnh liên quan:
+Chiến Tranh Lạnh: https://www.youtube.com/watch?v=FDgkOMNYgIc
+Chiến Tranh Trung-Nhật: https://www.youtube.com/watch?v=ty9-H9DBCR4
+Hỗn Chiến Quân Phiệt: https://www.youtube.com/watch?v=MXO0CTIhUyA
===================
Nhạc trong clip:
-Hearts of Iron IV – The Great Patriotic War
-Hearts of Iron III – March of Dominance
-Diesis Music – Fearless (Hard Epic)
-Company of Heroes Soundtrack – Hold the Line
-Battlefield 1943 Theme
-Call of Duty Black Ops 2 Theme
-Call of Duty Black Ops Cold War Alpha Menu Main Theme
===================
IncrediVFX: https://www.youtube.com/c/IncrediVFX/
Donate cho kênh tại : https://unghotoi.com/tomtatnhanh

Tóm Tắt Nhanh Quốc-Cộng Nội Chiến

Tóm Tắt Nhanh Quốc-Cộng Nội Chiến

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.