TQKS – Giới văn phòng đầu tư gì với nguồn vốn ít?

Liệu chúng ta đã có nhận thức đúng về cách quản lý thu nhập cá nhân? Đâu là những kênh đầu tư sinh lợi hiệu quả? Tiền ít thì đầu tư vào đâu? Làm sao để kiếm thêm tiền ngoài đồng lương làm thuê hàng tháng? Vì sao bạn cứ mãi không tiết kiệm được tiền?…
———–.—————.————–.—————

Khách mời:
Bà Lương Thị Mỹ Hạnh, Phó TGĐ Công ty quản lý quỹ VietFund Management (VFM)
Ông Lê Hoài Ân, Chuyên gia Phân tích Tài chính
Host : Trần Quốc Khánh
The Quoc Khanh Show produced by KAT MEDIA

TQKS - Giới văn phòng đầu tư gì với nguồn vốn ít?

TQKS – Giới văn phòng đầu tư gì với nguồn vốn ít?

Nguồn: XanhXam.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.